کانال سروش
خدمات
دستور شورای تنقیح مقررات سازمان در خصوص حسابرسی از دفاتر قانونی کارفرمایان
ارائه کامل مشخصات خصوصاً کد ملی هنگام پرداخت به اشخاص و حسابرسی دفاتر قانونی کارفرمایان
صعود تیم کوهنوردی مؤسسه حسابرسی تامین اجتماعی به قله چهل تن گرمسار
صعود تیم کوهنوردی مؤسسه حسابرسی تامین اجتماعی به قله چهل تن شهرستان گرمسار
بررسی بودجه زمانی پروژه های برون سپاری با حضور مدیران مؤسسه
جلسه ارائه مدل پیشنهادی بودجه زمانی پروژه های برون سپاری موسسه حسابرسی تامین اجتماعی
اطلاعیه مهم و قابل توجه کارفرمایان ((درج کد کارگاه در قراردادهای منعقده با پیمانکاران و فروشندگان کالا))
درج کد کارگاه در قراردادهای منعقده با پیمانکاران و فروشندگان کالا(دستورالعمل 1000/95/12989)
موضوع فعالیت موسسه حسابرسی تأمین عبارتست از : تامین نیازهای اساسی سازمان تامین اجتماعی اعم از بخشها و واحدهای تابعه در زمینه حسابرسی داخلی، بازرسی و ارائه خدمات مالی و مشاوره مدیریت وهمچنین تدوین و تعمیم اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی مورد نیاز آنها، شامل امور مالی و حسابداری امور مشاوره مالیاتی، مدیریت و بیمه ای، رسیدگیهای ویژه، طراحی نظامهای اطلاعاتی مدیریت، انجام مطالعات و تحقیقات در امور مالی،‌اقتصادی و سرمایه گذاری، انجام امور انحلال و تصفیه، نظارت بر شرکتها، انجام حسابرسی در امور بیمه ای ...
آشنایی با خدمات موسسه حسابرسی تامین اجتماعی