کانال سروش
خدمات
نشست هم اندیشی بازرسی از دفاتر قانونی در اداره کل تامین اجتماعی اذربایجان شرقی
صیانت از منافع متقابل کارفرمایان و بیمه شدگان ،هدف اصلی قانون تأمین اجتماعی است
برگزاری آزمون جهت استخدام در برخی از دفاتر نمایندگی موسسه حسابرسی تامین اجتماعی
برگزاری آزمون جهت استخدام در برخی از دفاتر نمایندگی موسسه حسابرسی تامین اجتماعی
دعوت به همکاری جهت استخدام در نمایندگی خراسان شمالی
دعوت به همکاری برای تکمیل کادر حرفه ای در نمایندگی خراسان شمالی
فراخوان کمک به هموطنان مصیبت دیده در استانهای سیل زده کشور
فرا خوان کمک به هموطنان مصیبت دیده در استانهای سیل زده کشور
موضوع فعالیت موسسه حسابرسی تأمین عبارتست از : تامین نیازهای اساسی سازمان تامین اجتماعی اعم از بخشها و واحدهای تابعه در زمینه حسابرسی داخلی، بازرسی و ارائه خدمات مالی و مشاوره مدیریت وهمچنین تدوین و تعمیم اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی مورد نیاز آنها، شامل امور مالی و حسابداری امور مشاوره مالیاتی، مدیریت و بیمه ای، رسیدگیهای ویژه، طراحی نظامهای اطلاعاتی مدیریت، انجام مطالعات و تحقیقات در امور مالی،‌اقتصادی و سرمایه گذاری، انجام امور انحلال و تصفیه، نظارت بر شرکتها، انجام حسابرسی در امور بیمه ای ...
آشنایی با خدمات موسسه حسابرسی تامین اجتماعی