کانال سروش
خدمات
زمان آزمون جذب نیرو در دفتر نمایندگی استان خراسان شمالی متعاقباً اعلام می شود
زمان آزمون جذب نیرو در دفتر نمایندگی استان خراسان شمالی متعاقباً اعلام می شود
اطلاعیه اصلاح آدرس جهت شرکت در آزمون جذب نیرو در نمایندگی استان اردبیل
اطلاعیه اصلاح آدرس جهت شرکت در آزمون جذب نیرو در نمایندگی استان اردبیل
اطلاعیه تکمیلی آزمون علمی جذب در نمایندگیهای اردبیل، قم و هرمزگان
اطلاعیه تکمیلی آزمون استخدامی در نمایندگیهای اردبیل، قم و هرمزگان
صعود گروه کوهنوردی موسسه حسابرسی تامین اجتماعی به دامنه اشترانکوه و دریاچه گهر
صعود گروه کوهنوردی موسسه حسابرسی تامین اجتماعی به دامنه اشترانکوه و دریاچه گهر
موضوع فعالیت موسسه حسابرسی تأمین عبارتست از : تامین نیازهای اساسی سازمان تامین اجتماعی اعم از بخشها و واحدهای تابعه در زمینه حسابرسی داخلی، بازرسی و ارائه خدمات مالی و مشاوره مدیریت وهمچنین تدوین و تعمیم اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی مورد نیاز آنها، شامل امور مالی و حسابداری امور مشاوره مالیاتی، مدیریت و بیمه ای، رسیدگیهای ویژه، طراحی نظامهای اطلاعاتی مدیریت، انجام مطالعات و تحقیقات در امور مالی،‌اقتصادی و سرمایه گذاری، انجام امور انحلال و تصفیه، نظارت بر شرکتها، انجام حسابرسی در امور بیمه ای ...
آشنایی با خدمات موسسه حسابرسی تامین اجتماعی