کانال سروش
خدمات
لیست پذیرفته شدگان درآزمون علمی جهت انجام مصاحبه تخصصی در خراسان شمالی
لیست پذیرفته شدگان آزمون علمی استخدامی جهت انجام مصاحبه تخصصی درنمایندگی بجنورد
متن جایگزین بند 2 صورتجلسه کمیته وحدت رویه شماره 2 در خصوص" کارگاههای تولیدی ، صنعتی و خدمات فنی مهندسی ثابت"
متن اصلاحی جایگزین بند 2 صورتجلسه کمیته وحدت رویه شماره 2
موضوع فعالیت موسسه حسابرسی تأمین عبارتست از : تامین نیازهای اساسی سازمان تامین اجتماعی اعم از بخشها و واحدهای تابعه در زمینه حسابرسی داخلی، بازرسی و ارائه خدمات مالی و مشاوره مدیریت وهمچنین تدوین و تعمیم اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی مورد نیاز آنها، شامل امور مالی و حسابداری امور مشاوره مالیاتی، مدیریت و بیمه ای، رسیدگیهای ویژه، طراحی نظامهای اطلاعاتی مدیریت، انجام مطالعات و تحقیقات در امور مالی،‌اقتصادی و سرمایه گذاری، انجام امور انحلال و تصفیه، نظارت بر شرکتها، انجام حسابرسی در امور بیمه ای ...
آشنایی با خدمات موسسه حسابرسی تامین اجتماعی