کانال سروش
خدمات
کمیته بروز رسانی « بخشنامه ها و آیین نامه های اداری» موسسه حسابرسی تامین اجتماعی آغاز به کار کرد 
نخستین جلسه کمیته بروز رسانی بخشنامه ها و آیین نامه های اداری موسسه برگزار شد
دعوت به همکاری موسسه حسابرسی تامین اجتماعی در نمایندگی استان هرمزگان
دعوت به همکاری موسسه حسابرسی تامین اجتماعی جهت تکمیل کادر حرفه ای دربندرعباس
نحوه اجرای ماده 47 قانون تأمین اجتماعی در خصوص بازرسی از دفاتر قانونی کارفرمایان
صورتجلسه134و 135شورای تنقیح در خصوص بازرسی از دفاتر قانونی کارفرمایان
ابلاغ مصوبه هیات محترم وزیران در خصوص قانون اصلاح بند ه‍‍‍‍ تبصره یک قانون بودجه 98
ابلاغ مصوبه هیات محترم وزیران در خصوص جرائم نقدی و اساسنامه شورای اجرائی فناوری اطلاعات
موضوع فعالیت موسسه حسابرسی تأمین عبارتست از : تامین نیازهای اساسی سازمان تامین اجتماعی اعم از بخشها و واحدهای تابعه در زمینه حسابرسی داخلی، بازرسی و ارائه خدمات مالی و مشاوره مدیریت وهمچنین تدوین و تعمیم اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی مورد نیاز آنها، شامل امور مالی و حسابداری امور مشاوره مالیاتی، مدیریت و بیمه ای، رسیدگیهای ویژه، طراحی نظامهای اطلاعاتی مدیریت، انجام مطالعات و تحقیقات در امور مالی،‌اقتصادی و سرمایه گذاری، انجام امور انحلال و تصفیه، نظارت بر شرکتها، انجام حسابرسی در امور بیمه ای ...
آشنایی با خدمات موسسه حسابرسی تامین اجتماعی