برگزاری آزمون تبدیل وضعیت استخدامی دومین گروه ازهمکاران قرارداد ساعتی وشرکت کار و تأمین

روز دوشنبه مورخ 1397/07/16 آزمون تبدیل وضعیت همکاران قرارداد ساعتی و شرکت کار و تأمین (همکاران حسابرس در تهران و مراکز استانها)، بصورت الکترونیکی و همزمان در کلیه نمایندگیها برگزار گردید . پس از اعلام نتایج افراد واجد شرایط روز دوشنبه 1397/07/23 ساعت 15 به منظور انجام مصاحبه استخدامی در سالن کنفرانس حاضر شدند. گروه مصاحبه کننده متشکل از اعضای هیأت مدیره ، معاونت پشتیبانی ، نمایندگان معاونت حسابرسی بیمه ای ، مدیر امور اداری  و مدیر حراست  با پذیرفته شدگان آزمون ، مصاحبه تبدیل وضعیت استخدامی را به انجام رساندند.


 
 

 

گالری عکس

لیست آلبوم ها:

باشگاه مخاطبان