معرفی آقای مجید شیخی به عنوان معاون حسابرسی بیمه ای موسسه حسابرسی تامین اجتماعی

بسمه تعالی
 
روز یکشنبه 7 بهمن ماه 1397 با حضور تنی چند از مدیران سازمان تأمین اجتماعی و اعضاء هیأت مدیره و مدیران مؤسسه حسابرسی تامین اجتماعی، مراسم تودیع و معارفه معاونت حسابرسی بیمه ای برگزار گردید.
در این مراسم دکتر مهرانی مدیرعامل محترم مؤسسه حسابرسی  طی حکمی آقای مجید شیخی را به عنوان معاونت حسابرسی بیمه ای معرفی و از زحمات دکتر گرد معاونت پیشین حسابرسی بیمه ای مؤسسه تشکر و قدردانی نمودند.

 
 

گالری عکس

لیست آلبوم ها:

باشگاه مخاطبان