خانه

طراحی مجدد مشاغل ، روشی برای افزایش انگیزه

نویسنده مقاله:
یکنواختی کارهای روزانه و ملال آور بودن محیط کار ، یکی از مهمترین علل افت عمومی انگیزه نزد کارکنان یک سازمان است. بی انگیزگی ناشی از تکرار مکررات به سادگی قابل رفع نیست و حتی تزریق پول و
پاداش های مالی نیز در این زمینه کارساز نخواهد بود.از سوی دیگر سازمانها نیز به راحتی قادر نیستند که مشاغل جدید تولید کنند.تولید مشاغل جدید نیازمند تغییر مأموریتهای سازمان ، طراحی مجدد ساختار و سرمایه گذاری فراوان است.پس بایستی به دنبال شیوه هایی گشت که انجام مشاغل فعلی را پر انگیزه تر کند. در ادامه به معرفی 3 روش اجرایی خواهیم پرداخت که تا حدی از ملال آور شدن محیط کار برای کارکنان خواهد کاست.
الف) چرخش شغلی
یکی از شیوه های متداول مدیریتی برای جلوگیری از یکنواخت شدن محیط کار چرخش شغلی است.
در این شیوه ، در فواصل زمانی مختلف و به مناسبتهای گوناگون ، مشاغل کارکنان هم رده با یکدیگر عوض می گردد. به عنوان مثال یک حسابرس می تواند پس از چند سال حسابرسی ، در امور مالی مشغول به کار گردد. چرخش شغلی سبب می گردد که کارکنان صاحب تجربیات و مهارتهای مختلفی گردند و از آن مهمتر تصویر کلی کامل تری از سازمان کسب نمایند. این امر اجرای استراتژیها و برنامه های تحولی را در سازمان تسهیل می کند.
ب) توسعه شغل
در روش توسعه شغل می توان 2 یا چند شغل مرتبط به هم را به یک شاغل احاله نمود. به عنوان مثال مسئول واحد دبیرخانه می تواند علاوه بر ثبت نامه های رسیده ، مسئول پیگیری نامه های بلاتکلیف در حال گردش در سطح سازمان نیز گردد.
پ )غنی سازی شغل
در روش غنی سازی شغل ، به هر شاغل اجازه داده می شود که علاوه بر اجرا، وظیفه برنامه ریزی و ارزیابی شغل خویش را نیز عهده دار گردد.غنی سازی شغل یکی از کامل ترین و پیشرفته ترین شیوه های طراحی مجدد مشاغل است.غنی سازی شغل در سازمانهایی قابل انجام است که نشانه های بلوغ کاری در سطح سازمان و کارکنان سازمان قابل مشاهده باشد. با غنی سازی شغل هر شاغل خود به یک واحد کاری نیمه مستقل تبدیل می شود که نسبت به وضعیت قبل ، اختیار بسیار بیشتری برای انجام وظایف خویش دارد. بدیهی است که وجود اختیار یکی از عوامل افزایش انگیزه نزد کارکنان است.

فایل متن مقاله