خانه

دستور العمل نحوه رسیدگی دفاتر و اسناد و مدارک کارفرمایان مشمول قانون تامین اجتماعی

این دستورالعمل شامل خلاصه ای از بخشنامه های 11 و 11/1 جدید درآمد مرتبط با حسابرسی بیمه ای می باشد. در پیوست متن کامل دستورالعمل قابل دسترس می باشد.
پیوستاندازه
laws_2.pdf1.2 مگابایت