خانه

بخشنامه 14/3 جدید درآمد دستورالعمل نحوه شناسایی قراردادهای فنآوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) و محاسبه حق بیمه کارکنان در قراردادهای مذکور

بخشنامه 14/3 جدید درآمد
با موضوع:
دستورالعمل نحوه شناسایی قراردادهای فنآوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) و محاسبه حق بیمه کارکنان در قراردادهای مذکور
پیوستاندازه
laws_7.pdf311.51 کیلو بایت