خانه

بخشنامه 14/5 جدید درآمد

ه) بخشنامه 14/5 جدید درآمد
با موضوع:
1- نحوه احتساب حق بیمه قراردادهای غیر عمرانی کلید دردست ( PC و EPC) در پروژه های گازرسانی، انتقال نیرو ، تصفیه خانه و تلمبه خانه فاضلاب ، پیمانهای حمل و نقل ریلی و پیمانهای مشاوره مدیریت
2- نحوه احتساب جرائم حق بیمه قراردادهای پیمانکاری
پیوستاندازه
laws_8.pdf673.53 کیلو بایت