خانه

مراسم تودیع اعضای هیات مدیره موسسه برگزار شد

مراسم تودیع اعضای هیات مدیره موسسه برگزار شد

پس از چوداریان، برخی دیگر از اعضای شورای مدیران از جمله آقای حسین زاده ، رشیدی  و علایی در تجلیل از اعضای سابق هیات مدیره نکاتی را مطرح کردند. در این میان نقطه مشترک صحبت های اغلب مدیران این بود که آقای پورروشنی همواره نکاتی برای آموختن به سایرین داشته و جدیت در کار یکی از ویژگی های مثال زدنی او بوده است.
در پایان لوح تقدیری که برای قدردانی از آقایان ادیبی و پورروشنی تهیه شده بود به آنها اهدا شد.