خانه

عدم رعایت انضباط مالی صدمات زیادی به سازمان تأمین‌اجتماعی وارد کرده است

عدم رعایت انضباط مالی صدمات زیادی به سازمان تأمین‌اجتماعی وارد کرده است

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: عدم رعایت انضباط مالی و نداشتن شفافیت در این زمینه صدمات زیادی به سازمان تأمین‌اجتماعی وارد کرده و باعث کاهش ‌اعتماد جامعه به این سازمان شده است.
وی با اشاره به اینکه مؤسسه حسابرسی مأموریت‌های متعددی دارد که شاید همه آنها به صورت بالفعل به اجرا درنیامده باشد، گفت: فعالیت مؤسسه حسابرسی نباید به حسابرسی ممیزی دفاتر کارگاه‌ها و کارفرمایان طرف حساب سازمان تأمین‌اجتماعی محدود شود و آنچه در اساسنامه این شرکت آمده باید عملیاتی شود.
وی افزود: مؤسسه حسابرسی باید به سازمان تأمین‌اجتماعی مشاوره مالی بدهد و مدیران این سازمان را در انجام امور مالی یاری کند.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی اظهار داشت: مؤسسه حسابرسی باید با جدیت مشغول به فعالیت شود و حسابرسی داخلی را مورد توجه قرار دهد و نقش فعالی در حسابرسی شرکت سرمایه‌گذاری تأمین‌اجتماعی بر عهده گیرد.
دکتر نوربخش با بیان اینکه مؤسسه حسابرسی باید ارتباط نزدیکی با واحدهای مختلف سازمان تأمین‌اجتماعی در بخش‌های بیمه‌ای و درمانی داشته باشد، تصریح کرد: این مؤسسه در انضباط مالی و حسابرسی از واحدهای بیمه‌ای و درمانی باید به صورت فعال عمل کند و معتقدم فعالیت‌های این مؤسسه نیاز به بازتعریف دارد.
وی با بیان اینکه مؤسسه حسابرسی و شرکت خدمات ماشینی به عنوان مشاوران سازمان تأمین‌اجتماعی باید این سازمان را همراهی کنند، گفت: شرکت‌ها و مؤسسه‌های زیرمجموعه سازمان تأمین‌اجتماعی این سازمان را در انجام رسالت و خدمت‌ یاری می‌کنند و مؤسسه حسابرسی و شرکت خدمات ماشینی علاوه بر نقش عملیاتی و اجرای مأموریت‌های خود نقش مشاور را نیز برای تأمین‌اجتماعی ایفا می‌کنند.
وی افزود: شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تأمین‌اجتماعی مشاوران امین برای تأمین‌اجتماعی هستند که در بسیاری مواقع توانایی‌ها و مأموریت‌های آنها مغفول مانده و با بهره‌گیری از توانمندی این شرکت‌ها می‌توان سازمان را در پیشبرد اهداف خود یاری رساند.