خانه

پاکدستی و رعایت اخلاق حرفه‌ای مهمترین میثاق در مؤسسه حسابرسی است

پاکدستی و رعایت اخلاق حرفه‌ای مهمترین میثاق در مؤسسه حسابرسی است

فرهاد چوداریان در دومین همایش حرفه‌ای مؤسسه حسابرسی تأمین‌اجتماعی، با بیان این مطلب افزود: مؤسسه حسابرسی وارد بیستمین سال فعالیت خود شده و کارکنان آن با وجود فراز و نشیب‌های مختلفی که پشت‌سر گذاشته و علیرغم مشکلات اقتصادی و سختی‌کار صادقانه و بی‌وقفه در انجام مأموریت‌های محوله ثابت‌قدم بوده‌اند.
وی با اشاره به اینکه متأسفانه در سال‌های اخیر به دلیل نوع نگاه‌ها و رویکردهای خاص، سازمان خود را از حسابرسی داخلی و اعمال کنترل‌های داخل و نظارت بر روند فعالیت‌های اجرایی بی‌نیاز دیده است، اظهار داشت: متأسفانه با اجرای این روند کم‌کم از حسابرسی داخلی بیشتر از چند لیست خالی باقی نمانده است.
وی گفت: با پیگیری مؤسسه حسابرسی، کمیته حسابرسی سازمان تأمین‌اجتماعی تشکیل شد و با پیگیری هیأت‌امناء این کمیته شروع به کارکرد و حسابرسی داخلی شعبه 9 تهران، بیمارستان فیاض‌بخش و شرکت خدمات ماشینی پس از تأیید شاخص‌های ارزیابی توسط کمیته مزبور کار حسابرسی از این سه واحد شروع خواهد شد.
چوداریان افزود: سازمان تأمین‌اجتماعی به منظور جلوگیری از مواردی که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای‌اسلامی پیش آمد و تحکیم پایه‌های کنترل و اعمال نظارت‌های همزمان باید فرصت انجام مأموریت‌های حسابرسی داخلی از ستاد، شعب، ادارات‌کل، مراکز درمانی و شرکت‌های تحت‌پوشش را به عنوان اولویت در نظر بگیرد و اجازه دهند تا مؤسسه در این حوزه بتواند تمام ظرفیت‌های خود را به کار گیرد.
مدیرعامل مؤسسه حسابرسی اظهار داشت: مؤسسه حسابرسی تلاش می‌کند تا جلوی هرگونه بیمه‌گریزی را گرفته و مطالبات به حق سازمان در کارگاه‌های تحت‌پوشش را شناسایی نماید، اما این مؤسسه هیچ‌گونه ابزار قانونی برای شرکت‌ها و دفاتر قانون‌گریز ندارد و نیازمند بازنگری در این زمینه است.