خانه

سازمان تأمین‌اجتماعی پایبند به قانون است و قانون گریزی در این سازمان نباید وجود داشته باشد.

سازمان تأمین‌اجتماعی پایبند به قانون است و قانون گریزی در این سازمان نباید وجود داشته باشد.

دکتر احمد میدری در دومین همایش حرفه‌ای مؤسسه حسابرسی تأمین‌اجتماعی با بیان این مطلب، افزود: آنچه در چند ماه اخیر رخ داد تبدیل به سونامی فرهنگی شد و تصویر نامناسبی از انضباط اقتصادی سازمان تأمین‌اجتماعی در جامعه ترسیم کرد و ضربات اساسی به اخلاق و سرمایه‌های اجتماعی ما وارد کرد.
وی اظهار داشت: بخشی از مشکلات سازمان تأمین‌اجتماعی متأثر از تحریم‌های تحمیلی بر علیه کشور بود که نتوانستیم برخی از امور را از طریق قانون دنبال کنیم و ضررهایی نیز در زمینه مالی به تأمین‌اجتماعی وارد شد.
دبیر هیأت امنای سازمان تأمین‌اجتماعی تصریح کرد: با کاهش تحریم‌ها و تغییر فضای مدیریتی می‌توان از طریق قانونی به اهداف، برنامه‌ها و مأموریت‌های سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت.
وی با بیان اینکه ورشکستی مالی صندوق‌ها و سازمان‌ها به دلیل عدم کارایی و اتلاف منابع است، گفت:‌ حسابرسی و حسابداران می‌توانند با شفاف‌سازی روابط مالی و برنامه‌ریزی سازمان‌ها را از اتلاف منابع و ورشکستگی نجات دهند.
دکتر میدری افزود: با انضباط مالی و بهره‌گیری از علوم حسابداری می‌توانیم شاهد تحولات عظیم در سازمان تأمین‌اجتماعی باشیم و از شفاف‌سازی در عملکرد شرکت‌های وابسته این سازمان نیز استقبال می‌کنیم.
دبیر هیأت‌امنای سازمان تأمین‌اجتماعی اظهار داشت: دبیرخانه هیأت امنای سازمان تأمین‌اجتماعی از فعالیت حسابرسان استقبال کرده و معتقدم کارهای زیادی را نیز در این مؤسسه می‌توانیم انجام دهیم تا بتوانیم فعالیت‌های خود را همسو با اهداف و مأموریت‌های سازمان به نتیجه برسانیم.