خانه

حسابرسان چشم‌بینای سازمان‌ها هستند

حسابرسان چشم‌بینای سازمان‌ها هستند

دکتر عباس کبریایی زاده  با بیان این مطلب اظهار داشت: نشست تخصصی و حرفه‌ای باعث بالارفتن انگیزه و تحرک در مؤسسه حسابرسی می‌شود و باید اذعان داشت حسابرسان این مؤسسه می‌توانند عملکرد مدیران و سازمان تأمین‌اجتماعی را مورد ارزیابی قرار دهند.
وی تصریح کرد:‌ هیأت‌مدیره سازمان تأمین‌اجتماعی از امکانات و توانمندی‌های مؤسسه عالی پژوهش و مؤسسه حسابرسی برای رسیدن به اهداف و انجام وظایف خود بهره خواهد گرفت.
رئیس هیأت‌مدیره سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: مؤسسه عالی پژوهش به عنوان بازوی فکری می‌تواند هیأت‌مدیره و سازمان تأمین‌اجتماعی را حمایت کند و مؤسسه حسابرسی نیز به طور شفاف به ما می‌گوید که فرآیندهای سازمان در چه حالی است و چگونه می‌توانیم به اهداف خود برسیم.
وی گفت: فرصت برای انجام وظایف و خدمت طولانی نیست و اگر از مأموریت‌های واگذار شده به درستی استفاده نکنیم، در آینده خجالت‌زده جامعه و بیمه‌شدگان خواهیم بود.
دکترکبریایی‌زاده با بیان اینکه مؤسسه حسابرسی را باید تقویت و پشتیبانی کنیم، افزود: باید حسابرسی داخلی داشته باشیم و گزارش‌های عالمانه و موشکافانه مؤسسه حسابرسی را مورد توجه قرار داده و براساس آن افراد کارآمد را به کار بگیریم تا با بهره‌گیری از دانش خود به ما نقشه راه ارائه دهند.
وی با اشاره به اخلاق حرفه‌ای و رعایت آن اظهار داشت: صداقت و راستگویی را باید رواج دهیم، انصاف و برابری را باید رعایت کنیم و در ترویج امانت‌داری کوشا باشیم و وفاداری و احساس مسئولیت اجتماعی را نیز باید تقویت کنیم تا بتوانیم در امور و رسیدن به اهداف موفق باشیم.
وی تصریح کرد: با رعایت اخلاق حرفه‌ای اعتماد جامعه نیز جلب خواهد شد و سوء تفاهمی که از عملکرد سازمان تأمین‌اجتماعی پیش آمده نیز با عملکرد درست ما، خود به خود رفع می‌شود.