خانه

فهرست کارکنان و نمایندگی نمونه و شایسته تقدیر

فهرست کارکنان و نمایندگی نمونه و شایسته تقدیر

حسابرس نمونه از تهران آقای احسان کاظمی زاده
حسابرس نمونه از دفاتر نمایندگی آقای علی نصیری
سرپرست نمونه آقای مهران عسگری
کارمند نمونه غیرعملیاتی آقای غلامرضا جعفری
نمایندگی نمونه استان یزد
حسابرسان شایسته تقدیر از تهران خانمها صدف اخوان و سپیده صادقی
حسابرسان شایسته تقدیر از دفاتر نمایندگی خانم الهام نصرتی و آقای مسلم گنجور
سرپرست و سرپرست ارشد شایسته تقدیر آقایان ساسان پورملک و مهرداد غزلچهره
کارکنان غیرعملیاتی شایسته تقدیر آقای حسین قربانی و خانم زهره عزیزی
نمایندگی شایسته تقدیر استان گیلان
 
 
برای دیدن عکسهای مربوط به این مراسم اینجا را کلیک کنید