کانال سروش
طی مراسمی مورخ 97/01/14 دیدار نوروزی اعضاء هیأت مدیره با کارکنان موسسه حسابرسی تامین اجتماعی در سالن غذا خوری برگزار شد.
نشست آموزشی آشنایی با نحوه بازرسی از دفاتر قانونی با حضور مدیر کل دفتر امور فرهنگی و اجتماعی کارفرمایان و سازمان های تامین اجتماعی، کارشناسان موسسه حسابرسی و تعدادی از تولیدکنندگان و کارفرمایان برگزار شد.