مدیر عامل جدید موسسه حسابرسی تامین اجتماعی معرفی گردید

 
 
 
در تاریخ 1399/02/03 با حضور مدیران و مشاورین محترم سازمان تامین اجتماعی آقای علی محمدی سنجر به عنوان مدیر عامل و عضو هیأت مدیره موسسه حسابرسی تامین اجتماعی معرفی شد و از اقدامات شایسته آقای دکتر ساسان مهرانی تقدیر و قدردانی به عمل آمد.


 

گالری عکس

لیست آلبوم ها:

باشگاه مخاطبان