جلسه تبیین سیاست ها و استراتژی های مؤسسه با حضور مدیر عامل و مدیران عالی مؤسسه


 اولین جلسه تبیین سیاستها واستراتژی های مؤسسه توسط مدیرعامل با حضور رئیس هیأت مدیره ، معاونین و مدیران ستادی و استانها در روز سه شنبه 1399/2/23 از طریق ویدئو کنفرانس برگزار گردید.
آقای محمدی سنجر مدیر عامل مؤسسه با بیان مقدمه ای ، رئوس کلی سیاست ها – خط مشی ها – استراتژی ها و برنامه های آتی مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی به شرح زیر تشریح نمودند.

1- ارتباط مؤثرتر و همه جانبه با سازمان.
2- تدوین برنامه های مدیریت استراتژیک ، مدیریت دانش و مدیریت استعدادها.
3- تمرکز بر فناوری اطلاعات به منظور تسهیل و بهبود فرآیندها و توسعه حسابرسی به کمک IT .
4- ارتقاء جایگاه حسابرس و مؤسسه حسابرسی تامین اجتماعی بعنوان یکی از تخصصی ترین مؤسسات حسابرسی کشور.
5- بهره گیری از خرد جمعی در تصمیم گیری و تصمیم سازیها .
6- ارزیابی و شناسایی نقاط پرریسک در فرآیندهای عملیاتی و استقرار یا بهبود کنترلهای داخلی.
7- تأکید بر رعایت آیین رفتار حرفه ای حسابرسان.
8- بهبود وضعیت رفاهی همکاران مؤسسه.
 

گالری عکس

لیست آلبوم ها:

باشگاه مخاطبان