پیام مدیر عامل


به نام خداوند یکتا
 
        قریب ربع قرن از تاسیس موسسه حسابرسی تامین اجتماعی می گذرد. موسسه ای که رسالت اصلی آن هدایت حرفه ای و عملی حسابرس در حوزه های فعالیت سازمان بزرگ تامین اجتماعی است. موسسه ای دانش مدار ، پویا ، کارآمد که منطبق با آخرین استانداردهای حرفه ای به عنوان واحد نظارتی بزرگ ترین سازمان ارائه دهنده خدمات بیمه ای و درمانی در سطح وسیع وحیاتی در کشور به وظایف و ماموریت خود عمل نماید.
مهمترین وظیفه و ماموریت موسسه حسابرسی حصول اطمینان از صحت محاسبات بیمه ای واحدهای مشمول قانون تامین اجتماعی و عملکرد دیگر واحدهای تابعه سازمان در جهت تامین منافع زنجیره ای مخاطبان شامل بیمه شدگان ، بازنشستگان ، مستمری بگیران وکارفرمایان که شریک بزرگ ترین سازمان ارائه دهنده خدمات فوق در کشور یعنی سازمان تامین اجتماعی است.
در حال حاضر موسسه حسابرسی تامین اجتماعی با ظرفیت بیش از  415 نیروی متخصص و حرفه ای خود در کنار تعامل و همکاری با بیش از 140 موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و کارگزاری های حرفه ای در امر حسابرسی در ایفای بهینه و روزآمد وظایف ، سعی وافر دارد تا به مرجعی قابل استناد و اتکاء درحوزه تخصصی حسابرسی بدل شود تا مشعلی فروزان در مسیر تحقق دستاوردهای کلان سازمان تامین اجتماعی باشد.
 
رسالت های موسسه حسابرسی تامین اجتماعی را به شرح زیر میتوان برشمرد:

1 – بازرسی از دفاتر قانونی شرکت ها و موسسات حقوقی به منظور احقاق حقوق بیمه شدگان از نظر احراز سابقه کاری و همچنین تعیین میزان حق بیمه واقعی به منظور استفاده از مزایای قانونی بیمه شده .
2 – حسابرسی داخلی از بخش های تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی شامل مراکز درمانی ، واحد های بیمه ای ، طرح های عمرانی و سرمایه گذاری.
3 – حسابرسی عملیاتی و رعایت از عملیات شرکت های تحت پوشش.
4 – ارائه خدمات و مشاوره در زمینه های حسابداری و مالی و استقرار سیستم ها در بخش های اجرائی و شرکت های تابعه.
 
         بدین وسیله ضمن تشکر و قدردانی از حمایت های مشفقانه جناب آقای دکتر نوربخش مدیر عامل محترم سازمان تامین اجتماعی و اعضاء محترم هیأت مدیره سازمان که همواره از تمامی ابعاد ، روند ایجاد تحول در سطح موسسه را حمایت وتایید می نمایند و هم چنین یاران صدیق خود در هیأت مدیره موسسه و همکاران با وفائی که دررده های مختلف سازمانی در برآورده نمودن اهداف عالی و رسالت اصلی موسسه نظارتی در فراهم نمودن بستر مناسب گزارشات حرفه ای اهتمام ویژه مبذول داشته اند، کمال تشکر و امتنان خود را ابراز می نمایم .
رجاء واثق دارم به فضل الهی در سال پیش رو با هم افزائی ، هم اندیشی ، هم گامی و همراهی این تعامل و همکاری تداوم و منجر به نتایج درخشان گردد.       
 

باشگاه مخاطبان