برگزاری جلسه هماهنگی با مدیران کارگزاری ها و واحد برونسپاری مؤسسه

جلسه ای در تاریخ 1397/01/27  با حضور 15 نفر از مسئولین کارگزاریهای فعال در تهران و مدیریت برونسپاری مؤسسه ( آقای باشی ) و تنی چند ازمدیران گروههای بازرسی ( آقایان جلال و غزلچهره و خانم اسماعیلیان ) در سالن کنفرانس مؤسسه برگزار گردید . در این جلسه در خصوص بودجه پروژه ها و وحدت رویه و همچنین برنامه ریزی و خط مشی ها و چالش ها گفتگو و تبادل نظر انجام پذیرفت.


 

باشگاه مخاطبان