برگزاری جلسه تخصیص پروژه های برونسپاری با حضور دکتر مهرانی و اعضاء کمیته عالی

در تاریخ های نهم و چهاردهم مرداد ماه 1397 جلسات کمیته کارشناسی و عالی تخصیص پروژه های برونسپاری تهران و شهرستانها با حضور جناب آقای دکتر مهرانی مدیر عامل موسسه حسابرسی تامین اجتماعی و سایر اعضاء کمیته مذکور برگزار گردید و بیش از 1000 پروژه به کارگزاری های رسمی سازمان تامین اجتماعی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران  واجد شرایط  با توجه به ظرفیت ، پروژه  واگذار گردید.
 

 

گالری عکس

لیست آلبوم ها:

باشگاه مخاطبان