برگزاری کارگاه آموزشی و مصاحبه مدیران فنی مجریان برونسپاری در استان خراسان

 
در تاریخ های 16 و 17 مرداد ماه 1397 با حضور آقایان سید حجت جعفری ( مدیر تضمین کیفیت ) ، محمد رضا رحیمی ( مدیر حراست ) و آقای باشی ( مدیر برونسپاری ) کارگاه آموزشی بازرسی دفاتر قانونی در استان خراسان تشکیل گردید و بیش از 50 نفر از مدیران فنی ، سرپرستان و حسابرسان  کارگزاریها و مؤسسات حضور داشتند.

ده نفر از مدیران فنی کارگزاریها و مؤسسات جهت مصاحبه در کمیته بررسی صلاحیت مدیران فنی شرکت نمودند. 


 

گالری عکس

لیست آلبوم ها:

باشگاه مخاطبان