بررسی صلاحیت مدیران فنی کارگزاریها با حضور نماینده دفتر امور کارگزاریهای سازمان تامین اجتماعی

جلسه مصاحبه و ارزیابی صلاحیت مدیران فنی در تاریخ 1397/06/04 با حضور نماینده محترم دفتر امور کارگزاریهای رسمی سازمان تامین اجتماعی برگزار گردید و تعداد 28 نفر از مدیران فنی کارگزاریها مورد مصاحبه وبررسی صلاحیت قرار گرفتند.


 

گالری عکس

لیست آلبوم ها:

باشگاه مخاطبان