برگزاری کارگاه آموزشی و مصاحبه با مدیران فنی مجریان برونسپاری در استان اصفهان

کارگاه آموزشی بازرسی دفاتر قانونی در استان اصفهان در تاریخ های 11 و12 شهریور ماه 1397 با حضور کارشناس محترم دفتر امور کارگزاریهای رسمی سازمان تامین اجتماعی به همراه نمایندگان بازرسی دفاتر قانونی اداره کل استان اصفهان ، مدیر حراست و مدیر برونسپاری مؤسسه حسابرسی تامین اجتماعی تشکیل گردید و بیش از 50 نفر از مدیران فنی ، سرپرستان ، حسابرسان کارگزاریها و مؤسسات در این کارگاه آموزشی حضور داشتند.

ده نفر از مدیران فنی کارگزاریها و مؤسسات جهت مصاحبه در کمیته بررسی صلاحیت مدیران فنی شرکت نمودند.

 

گالری عکس

لیست آلبوم ها:

باشگاه مخاطبان