دعوت دو تن از همکاران نمایندگی استان اردبیل به تیم منتخب بسکتبال کارگران استان اردبیل

 
  آقایان رامین جعفرزاده و عباس چالشگر (همکاران مؤسسه شاغل در نمایندگی استان اردبیل) جهت شرکت در مسابقات بسکتبال کارگران کشور که در استان سمنان برگزار می گردد ، به تیم منتخب بسکتبال کارگران شهرستان اردبیل دعوت شدند.
 
 

باشگاه مخاطبان