کارگاه آموزشی با حضورمدیران فنی و مسئولین کارگزاریهای استان مازندران و گلستان

 
کارگاه آموزشی بازرسی دفاتر قانونی در استان های مازندران و گلستان در تاریخ 18 و 19 مهر ماه سال جاری با حضور بیش از 40 نفر از مدیران فنی و مسئولین کارگزاری ها و سرپرستان و حسابرسان  در شهر ساری برگزار گردید. جناب آقای محمودی مدیر کل محترم تامین اجتماعی استان مازندران در این جلسه شرکت نمودند و طی سخنانی بیان داشتند که مؤسسه حسابرسی تامین اجتماعی بازوی قدرتمند سازمان تامین اجتماعی بوده و در خصوص تعامل هر چه بیشتر مؤسسه با کارگزاری ها و سازمان تأکید نمودند.
 

 
 

گالری عکس

لیست آلبوم ها:

باشگاه مخاطبان