عدم مشمول شهرداریها به تصویب نامه 50432 مورخ 96/4/31 و لزوم بازرسی از دفاتر مالی شهرداریها

گالری عکس

باشگاه مخاطبان