اطلاعیه تکمیلی آزمون استخدامی در نمایندگیهای اردبیل، قم و هرمزگان

  
 
 
به اطلاع واجدین شرایط استخدام در دفاتر نمایندگی مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی در شهرستانهای اردبیل، قم، بندرعباس می رساند: آزمون علمی جذب و به کارگیری واجدین شرایط در روز چهارشنبه مورخ 1398/04/19  ساعت 10 صبح به شرح لینک پیوست برگزار می گردد.
  

گالری عکس

باشگاه مخاطبان