برگزاری جلسه مجازی جهت رعایت فاصله گذاری هوشمند در موسسه حسابرسی تامین اجتماعی

به منظور رعایت فاصله گذاری هوشمند و رعایت دستورالعمل های بهداشتی و مبارزه با کرونا و تسهیل در انجام امور موسسه، موسسه حسابرسی تامین اجتماعی اقدام به راه اندازی "سامانه ویدئو کنفرانس" برگزاری جلسات بصورت مجازی نموده است
 

باشگاه مخاطبان