جایگاه سازمانی حسابرسی داخلی در موسسه حسابرسی تأمین اجتماعی

معصومه محمد رضائی، مسئول امور حسابرسی داخلی موسسه حسابرسی تامین اجتماعی با اشاره به نقش «حسابرسی داخلی» در سازمان تامین اجتماعی گفت: حاکمیت «حسابرسی داخلی» در بزرگترین صندوق بیمه ای کشور، در افزایش آرامش واطمینان خاطر بیمه شدگان تاثیر چشمگیری دارد.


معصومه محمدرضائی، مسئول حسابرسی داخلی موسسه حسابرسی سازمان تامین اجتماعی با تاکید بر ضرورت حفاظت از اموال بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی گفت: 42 میلیون بیمه شده تامین اجتماعی که بیش از نیمی از جمعیت کشور را شامل می شوند با آینده نگری و به امید بهره مندی از اندوخته مالی خود در دوران اشتغال و بازنشستگی،  حق بیمه خود را به این صندوق واریز می کنند .
به گزارش پایگاه خبری و اطلاع رسانی موسسه حسابرسی تامین اجتماعی، وی  موسسه حسابرسی تامین اجتماعی را به عنوان تخصصی ترین موسسه در زمینه حسابرسی بیمه ای  معرفی کرد  و ماموریت  آن را در ارتقاء ضریب اطمینان خاطر بیمه شدگان و افراد تحت پوشش این صندوق موثر دانست و تاکید کرد: ماموریت مدون این موسسه انجام بازرسی از دفاتر قانونی بیمه ای و همچنین امور حسابرسی داخلی از بخش ها و واحدهای تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی متناسب با نیاز سازمان تامین اجتماعی است .
مسوول امور حسابرسی داخلی موسسه حسابرسی تامین اجتماعی، حسابرسی داخلی  را لازمه هر سازمان ساختارمند خواند و افزود: حسابرسی داخلی نوعی سیستم کنترلی بوده که مدیران سازمان برای مشخص شدن کیفیت هزینه کردها و عملیات های مالی و آگاهی از وضعیت مالی شرکت و دارایی ها انجام می دهند .دستاورد مهم این حسابرسی در سازمان تامین اجتماعی  شفاف سازی فرآیندها و رویکردها و در نهایت افزایش آسودگی خاطر بیمه شدگان  است .
وی تاکید کرد: در سایه حمایت، مشارکت و همراهی تمام واحدها و بخش های سازمانی حرکت در مسیر دستیابی به ماموریت های این موسسه و به تبع آن اهداف کلان سازمان تامین اجتماعی که خدمت رسانی درمانی و بیمه ای به 42 میلیون بیمه شده است هموارتر می شود .
محمدرضائی یادآور شد: موسسه حسابرسی تامین اجتماعی یکی از موسسات درآمد زا و فعال در حوزه حسابرسی بیمه ای است و چنانچه دیگر موسسات وابسته به تامین اجتماعی با اولویت بخشی به حاکمیت حسابرسی داخلی در راستای استراتژی راهبردی بزرگترین صندوق بیمه ای اجتماعی کشور حرکت کنند،  قطعا در اطمینان بخشی  بیمه شدگان  که سرمایه خویش را در صندوقی امن و پاسخگو ذخیره کرده اند،  موثر خواهد بود.ادامه دارد...  

 

گالری عکس

باشگاه مخاطبان