درج کد کارگاه در قراردادهای منعقده با پیمانکاران و فروشندگان کالا(دستورالعمل 1000/95/12989)

 

در راستای اجرای دستورالعمل شماره 1000/95/12989 مورخ 1395/12/8 مدیر عامل فقید سازمان تامین اجتماعی شایسته است کلیه شرکت ها و مؤسسات اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی ، بنگاه های تجاری و غیر تجاری و دستگاه های اجرایی و مشمولین ماده 47 قانون تأمین اجتماعی در قراردادهای منعقده با پیمانکاران و فروشندگان کالا  " نسبت به درج کد کارگاه بیمه طرفین  علاوه بر سایر اطلاعات شناسه اقتصادی ، آدرس و ... اقدام نمایند.

 

گالری عکس

باشگاه مخاطبان