جلسه ارائه مدل پیشنهادی بودجه زمانی پروژه های برون سپاری موسسه حسابرسی تامین اجتماعی

جلسه  « ارائه مدل پیشنهادی بودجه ی زمانی پروژه های برون سپاری موسسه حسابرسی سازمان تامین اجتماعی » با حضور معاونت پشتیبانی ، معاونت حسابرسی بیمه ای و جمعی ازمدیران گروه های بازرسی   مورخ 4 آبان ماه ۱۳۹۸ در محل ساختمان موسسه حسابرسی تامین اجتماعی برگزار شد لازم به ذکر است که فرمول مورد استفاده جهت تعیین بودجه زمانی طی سالهایی که موسسه اقدام به برونسپاری پروژه های خود نموده ، اصلاح و تعدیل گردیده است لذا باتوجه به لزوم  و نیازسنجی صورت گرفته ،  تصمیم به  شناسایی و بررسی مجدد  موارد موثر در تعیین  بهینه بودجه زمانی مورد مطالعه در دستور کار قرارگرفت . به منظور گردآوری اطلاعات مصاحبه ای با تعدادی از مجریان پروژه ها صورت گرفت و نتایج حاصل شده در مدل پیشنهادی بودجه زمانی مورد آزمون قرار گرفت .
 
درپایان این جلسه  نقطه نظرات هر یک حاضرین جلسه جهت بررسی جامع، تحلیل و نتیجه طی صورتجلسه ای به  مدیرعامل محترم موسسه حسابرسی تامین اجتماعی ارائه گردید.


 

گالری عکس

لیست آلبوم ها:

باشگاه مخاطبان