دکتر میرهاشم موسوی به سرپرستی سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد

دکتر حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حکمی میرهاشم موسوی را به عنوان سرپرست سازمان تأمین اجتماعی منصوب کرد.


مدیر کلی ستادی وزارت رفاه سابق، مدیر کل ستادی سازمان بیمه سلامت، عضو هیات مدیره صندوق بیمه عشایر و روستائیان کشور و معاونت برنامه ریزی و اداری مالی کمیته امداد از جمله سوابق میرهاشم موسوی است.

مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی، انتصاب دکتر میرهاشم موسوی را به عنوان سرپرست سازمان تأمین اجتماعی به ایشان و خانواده بزرگ و شریف سازمان تبریک گفته و توفیق وی را از خداوند متعال خواستار است.

باشگاه مخاطبان