واحد CRM واحد ارتباط با مشتریان


واحد CRM ، واحد ارتباط با مشتریان موسسه حسابرسی تامین اجتماعی می باشد که با ایجاد سامانه اتوماسیونی ( نظرسنجی و انتقادات و پیشنهادات ) و سامانه ارسال پیام کوتاه به تلفن همراه مدیران شرکت های مرتبط با موسسه از فروردین ماه 1396 راه اندازی و شروع به کار نموده است.
گام بعدی درراستای افزایش رضایتمندی مشتریان ، برقراری تماس مستقیم تلفنی با شرکت های مذکور و دریافت نظرات ایشان می باشد که تا کنون با بیش از هزار شرکت طرف قرارداد تماس حاصل گردیده است.
واحد CRM موسسه حسابرسی تامین اجتماعی به منظور ارتقاء ارتباط با مشتریان خود با طراحی پرسشنامه ای هدفمند علاوه بر کسب اطلاعات کامل و جامع ضمن بررسی عملکرد حسابرسان ، نظر سنجی مفید و قابل استنادی نیز از شرکت های حسابرسی شده استخراج مینماید.
 
مدیران شرکتهای مرتبط با موسسه  می توانند با انتخاب  "  لینک فرم ارزیابی عملکرد حسابرس  " در این نظرسنجی شرکت نموده و پرسشنامه مذکور را تکمیل و از طریق دورنگار به شماره 88989323 -021 و یا پست الکترونیکی به آدرس info@hesabresitamin.ir  به واحد CRM موسسه حسابرسی تامین اجتماعی ارسال نمایند.
 
 
 
واحد CRM  با استفاده از سامانه اتوماسیون نظرسنجی، سامانه پیام کوتاه و همچنین تماس با شماره تلفن 88965694 -021  و دورنگار 88989323 -021  در خدمت شرکتهای مرتبط با موسسه حسابرسی تامین اجتماعی می باشد. 

گالری عکس

باشگاه مخاطبان