فرا رسیدن اعیاد سعید شعبانیه خجسته باد

حلول ماه پر برکت شعبان المعظّم و فرا رسیدن اعیاد سعید شعبانیه مبارک باد.

مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی، حلول ماه پر برکت شعبان المعظم، ماه رسول اکرم محمد مصطفی (ص) و فرا رسیدن اعیاد سعید شعبانیه را تبریک و تهنیت می‌گوید.