افتتاح دفتر جدید نمایندگی مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی در استان یزد

دفتر جدید نمایندگی مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی در استان یزد با حضور مدیرکل تأمین اجتماعی استان یزد افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی، دفتر جدید نمایندگی مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی در استان یزد، با حضور محمدعلی میرزایی، مدیرکل تأمین اجتماعی این استان و تعدادی از همکاران اداره کل تأمین اجتماعی و همکاران مؤسسه حسابرسی، از ابتدای دی‌ماه و در راستای ارتقاء خدمات و افزایش بهره‌وری افتتاح شد.

شایان ذکر است دفتر نمایندگی مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی در استان یزد در  سال 1382 ایجاد شده بود.

آدرس جدید دفتر نمایندگی مؤسسه حسابرسی در استان یزد:

سه راه حکیمیان، ابتدای بلوار جمهوری، ساختمان اداره کل تأمین اجتماعی استان یزد، طبقه سوم