تقدیر از همکاران نمونه مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی

به مناسبت روز حسابدار از همکاران نمونه مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی تقدیر شد.

به گزارش روابط عمومی مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی، مدیرعامل مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی به همراه رئیس هیئت مدیره و معاون مؤسسه به مناسبت روز حسابدار در واحدهای مختلف مؤسسه حضور یافتند و ضمن تبریک این روز و اهداء گل، از همکاران نمونه مؤسسه تقدیر و تشکر به عمل آردند.

در تقویم ملی کشورمان 15 آذرماه به عنوان روز حسابدار تعیین شده است.