آزمون استخدامی مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی برگزار شد

آزمون استخدامی مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی روز جمعه سوم شهریورماه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی آزمون استخدامی مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی روز جمعه سوم شهریورماه توسط مرکز آزمون جهاد دانشگاهی برگزار شد.

در آزمون استخدامی مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی 56 نفر در 17 استان کشور استخدام خواهند شد.

نفرات برتر در سه رسته شغلی کارشناس حسابرسی، کارشناس حسابداری و کارشناس مهندسی سخت‌افزار دعوت به مصاحبه خواهند شد.

قابل ذکر است که آزمون کتبی بخشی از فرآیند استخدام است و استخدام نهایی پس از انجام مصاحبه و کسب نمرات لازم صورت می‌پذیرد.