عید سعید فطر مبارک باد

فرا رسیدن عید بندگی، عید سعید فطر مبارک باد.

مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی، فرا رسیدن عید سعید فطر، عید آسودگی از آتش غفلت و رهیدگی از زنجیر نفس را تبریک و تهنیت می‌گوید.