هفته کارگر گرامی باد

فرا رسیدن هفته کار و کارگر بر تمامی تلاشگران ایران اسلامی گرامی باد.

مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی فرا  رسیدن هفته کار و کارگر را بر تمامی تلاشگران عرصه کار و تولید که برای سرافرازی ایران اسلامی گام برمی‌دارند، تبریک و تهنیت می‌گوید.